Projectes de futur

PROJECTES DE FUTUR

Aquí podeu observar alguns dels esbossos dels meus projectes pictòrics que esperen torn per ser culminats.

I aquí teniu el més important projecte de futur que tinc en aquest moments: les pintures de la meva néta Ona amb dos anys. Un autèntic prodigi de precocitat, no us sembla?

La meva neta ONA en plena tasca creativa… ¿Estem davnt d’un nou Picasso en femení?.

Ramon Gasch i la seva néta Ona
Ramon Gasch i la seva neta Ona

Com a nou projecte innovador, apart del de la meva neta ONA, ara tinc entre mans un que s’anomena INDUSTRIAL ART. Es tracta de dibuixos industrials que aprofiten les multituds d’imatges que he anat recollint al llarg de més de quaranta anys, a fabriques i altres indrets plens de canonades, tancs de productes químics, motors i ferralla. Us adjunto el primer esbós titulat CONTRALLUM (2014). La cosa promet…!