Obra Tècnica

Obra Tècnica

Categoria: manual tècnic Col·lecció: Revista THEKNOS del Col·legi d’enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB). Idioma: català Il·lusions Nuclears...

Categoria: manual tècnic Col·lecció: Els manuals tècnics del CETIB Idioma: espanyol Síntesi: Aquest manual es, de fet, la continuació de l’anterior sobre seguretat contra incendis i tracta dels sistemes de protecció i seguretat patrimonial (security). Al igual que la anterior publicació conté, a més de......

Categoria: manual tècnic Col·lecció: Els manuals tècnics del CETIB Idioma: català i espanyol Síntesi: Aquesta publicació tècnica de més de cent pàgines és un resum de les meves realitzacions com a enginyer elèctric a SURIS,SL, empresa de la que sóc soci, conjuntament amb el meu......