Manual de tiempos de montaje de instalaciones de seguridad contra incendios (Safety)

Manual de tiempos de montaje de instalaciones de seguridad contra incendios (Safety)

Categoria: manual tècnic
Col·lecció: Los manuales técnicos del CETIB
Idioma: espanyol
Síntesi: Aquesta publicació tècnica amb més de 170 pàgines conté, a més de dades sobre els temps de muntatge, imatges d’equips i instal·lacions, una recopilació de criteris pràctics, un conjunt descriptiu de projectes reals i fitxes que apropen, tant el professional com l’estudiant, a la realitat d’aquest tipus de muntatges, imprescindibles en la societat actual. En aquest cas hem rebut la col·laboració d’Álex Guiral de l’empresa CSC i dels meus col·laboradors Oriol Bacardit i Roberto Espinosa a SURIS, SL, empresa de la que, amb el meu company Albert Segarra, sóc director tècnic i soci.