Estil expresionista i surrealista

ESTIL EXPRESIONISTA I SURREALISTA

L’estil que jo anomeno expressionista també podria anomenar-se colorista, geomètric o fins i tot bàsicament surrealista. Es fonamenta en la subdivisió dels espais en figures geomètriques irregulars, que es complementen entre si, com en un trencaclosques, i componen un conjunt. El degradat de color, els efectes de relleu i les ruptures lluminoses de l’espai, són els aspectes més característics d’aquest estil, que té com a obres més significatives Das blau pferden , Nocturn urbà o La primavera . Dins d’aquest saló també incloc algunes obres d’estil clarament surrealista com ara l’anomenada LSD .

Aquesta manera de pintar és la que més s’identifica amb el que podríem dir el meu estil. Tot i que requereix molta precisió i temps, normalment els resultats són gratificants i les idees i composicions per noves obres sorgeixen fàcilment de la meva inspiració.