Instalaciones de seguridad patrimonial (Security)

Instalaciones de seguridad patrimonial (Security)

Categoria: manual tècnic
Col·lecció: Els manuals tècnics del CETIB
Idioma: espanyol
Síntesi: Aquest manual es, de fet, la continuació de l’anterior sobre seguretat contra incendis i tracta dels sistemes de protecció i seguretat patrimonial (security). Al igual que la anterior publicació conté, a més de de dades sobre els temps de muntatge, imatges d’equips i instal·lacions, criteris pràctics i detalls sobre els sistemes mes evolucionats per la protecció patrimonial. Com annex hi ha un informe complert de com s’organitza l’execució d’aquest tipus d’instal·lacions. El meu agraïment als col·laboradors de SURIS, Oriol Bacardit i Roberto Espinosa, per la seva inestimable ajuda.