Reconeixement del Col·legi d’enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Reconeixement del Col·legi d’enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Dimarts dia 10-12-2013 a la nit, els amics del Col·legi d’enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, em varen atorgar el reconeixement de “Col·legiat distingit de l’any”. Unes sis-centes persones, entre les que hi havia una amplia representació familiar, assistiren a l’acte celebrat a l’Auditori de Barcelona. Va resultar una jornada molt emotiva per recordar tota la vida.