Nosaltres els perits

Nosaltres els perits

Col·legi d’enginyers tècnics industrials de Barcelona. Col·lecció Theknos. Editorial Beta, 2000. ISBN: 84-7091-396-4.
Categoria: Assaig
Idioma: Català

Síntesi: És un llibre que recull les experiències, vivències i reflexions viscudes durant vint anys d’exercici de la professió d’enginyer.