Montseny Entre Llum i Boires

Montseny Entre Llum i Boires

ISBN: 978-84-616-9133-3
Idioma: català

Síntesi: est es el segon projecte del Grup d’escriptors del Montseny. En aquest segon volum, hi participen autors i il·lustradors de banda i banda del Montseny. A més de l’ambientació montsenyenca, la majoria d’ells comparteixen una selecció de gènere literari, el relat de misteri, de crim o policíac.
Urani al Montseny