Núvol Negre

Núvol Negre

Editorial Monflorit, 2008. ISBN: 978-84-95705-62-4
D.L. : B-14802-2008
Categoria: novel·la
Idioma: Català

Síntesi: La tragèdia nuclear de Txernòbil va ser la més greu de la història de l’energia nuclear civil. Els efectes mortífers del núvol radioactiu que va provocar perduraran per generacions. Però les conseqüències d’aquella tragèdia no van quedar tan sols confinats en un remot lloc d’Ucraïna. La primera setmana de maig de 1986, aquell núvol mortífer va arribar a Catalunya. Quines van ser les conseqüències de la seva presència a les nostres terres? Núvol negre ho descobreix en versió de novel·la, vint i dos anys després.
Detalls del contingut de la obra | Núvol negre
Txèrnovil
Energia nuclear. 10 motius per dir que no.
L’energia de l’endemà